Safety-Coach: schakel tussen theorie en praktijk

11 Mei 2015

Veiligheid op papier is een andere veiligheid dan die van de praktijk. Safety-Coach Erik-Jan van der Wal (van der Heide) weet er alles van: ‘protocollen, beleid, machines en installaties: je kunt ze perfect op orde hebben. Maar ze maken pas echt het verschil als iedereen ernaar handelt.’

Een voorbeeld uit de praktijk van de Safety-Coach. Jan werkt al dertig jaar bij een metaalproductiebedrijf. Hij werkt hard en doet z’n werk goed. Ook z’n veiligheidstrainingen legt hij met goed gevolg af. In de praktijk vindt hij het lastig om nieuwe protocollen uit te voeren. De machines die hij beheert, maakt hij schoon zoals hij dat altijd gewend was: zonder de stroom af te sluiten, zonder de machine op slot te zetten. Met alle risico’s van dien.

‘Ik trek m’n veiligheidsschoenen aan, doe mijn helm op en ga de werkvloer op. Ik observeer, praat met mensen en analyseer’


dreamstime_15402043 Safety helmets blue

Van der Wal: ‘Bedrijven hebben het op papier vaak goed voor elkaar, maar de theorie strookt niet altijd met de praktijk. Neem het voorbeeld van Jan: hier gaat het om veiligheid bij onderhoud en reiniging van machines en installaties. Je kunt met gecertificeerde machines werken, een Lock-Out, Tag-Out, Try-Out systeem (LOTOTO) hebben geďntroduceerd. Maar hoe kan het dan gebeuren dat een medewerker toch de slag gaat met een machine die niet is uitgeschakeld of druk- en spanningsloos is gemaakt? Is je proces wel werkbaar, weten werknemers wel hoe ze een machine of procesonderdeel veilig afsluiten of is het een kwestie van veiligheidsbewustzijn?’

Wat is jouw rol hierin als Safety-Coach?

‘Bedrijven en organisaties schakelen mij in om tot een veiliger werkklimaat te komen. Hoe? Ik trek m’n veiligheidsschoenen aan, doe mijn helm op en ga de werkvloer op. Ik observeer, praat met mensen en analyseer. Wat is het gedrag, zijn de machines wel veilig, is het beleid werkbaar? Op basis van deze bevindingen adviseer ik het MT en specifiek de veiligheidskundigen welke verbeteracties ze kunnen nemen. Dit kan een aanvullende training zijn, maar je kunt me ook inzetten om mensen actief te gaan coachen op veiligheid. Door mee te kijken, ze aan te spreken op wat goed gaat en wat beter kan.’

Wat is jouw kracht?

‘Veiligheid is een samenspel tussen techniek, organisatie en de mensen die ermee werken. Elk element is essentieel om tot een hoog veiligheidsniveau te komen. Deze driehoek is de basis waar wij bij van der Heide vanuit werken. Als coach ben ik thuis in de techniek, wetten en regels. Maar ik ben ook een mensen-mens: ik vind het fijn om mensen te coachen, om te onderzoeken wat ze nodig hebben om wel tot gewenst gedrag te komen.’

Meer info?

Wilt u ook de Safety-Coach inzetten? Of een goed advies hoe u uw veiligheidsbeleid in de praktijk kunt toepassen? Neem contact op met één van onze adviseurs via 088 - 63 63 163.

« Naar het archief

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!