Habitat Nederland

Werken aan veiligheid doen wij iedere dag. Onze medewerkers leveren vanuit hun eigen expertise een waardevolle bijdrage. Het begrip veiligheid is voor ons bijna een vanzelfsprekendheid. Helaas is dat voor veel mensen anders. Ruim 1 miljard mensen leven onder zeer slechte omstandigheden, zonder fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Dat raakt ons diep. Want we vinden dat iedereen recht heeft op een gevoel van veiligheid. De internationale organisatie Habitat bouwt veilige en betaalbare huizen in ontwikkelingslanden, waardoor mensen weer perspectief krijgen. Een prachtig initiatief. Daarin hebben wij een maatschappelijk partner gevonden: Habitat Nederland. Zo bouwen we samen aan een veilige wereld.

HFH Logo Big LC FC
India together

Leuk en inspirerend

Een duurzame samenwerking levert niet alleen winst op voor groepen in de samenleving, maar ook voor onze eigen onderneming! In de vorm van uitbreiding van ons netwerk en het delen van kennis. Maar ook de winst in menselijke zin: bevordering van de onderlinge communicatie en teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties onder individuele medewerkers. En niet te vergeten: maatschappelijk ondernemen is bovenal leuk en inspirerend om te doen!

Bouw mee!

Bouw met ons mee aan een virtueel huis met behulp van donaties en nodig al uw vrienden uit! Bouw Mee is een interactieve website waarmee u vanuit uw luie stoel letterlijk kunt bouwen aan een betere wereld. Geef een gezin een nieuwe toekomst. Maak gebruik van onze 'Bouw mee' pagina en bouw samen met ons aan een veilige wereld!

Steun Habitat

Steunt u ons met het bouwen aan een veilige wereld? Verken de mogelijkheden om ons goede doel te ondersteunen en bel met Habitat Nederland via 020 - 800 29 70.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!