E-learning

Oftewel 'online opleiden' is een modieuze titel van leeractiviteiten waarbij we gebruik maken van de elektronische snelweg. Hiermee sluiten we aan bij de huidige ontwikkelingen om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken met een onderwijs vorm die flexibel inzetbaar is. Het biedt mogelijkheden voor opdrachtgevers om kostenefficient om te gaan met het opleiden van hun medewerkers. En hoewel dit een een argument kan zijn om online opleiden in te zetten, zal er ook gekeken moeten worden naar de medewerker die opgeleid moet worden, de gewenste vaardigheden die geleerd moeten worden en de mate van motivatie om buiten werkuren te leren. Klassikaal opleiden is en blijft essentieel om interactief de bewustwording van veiligheid op de werkvloer te blijven stimuleren.

Demo online opleiden

Als resultaat van het zoeken naar kwalitatieve oplossingen voor onze opdrachtgevers bieden wij de mogelijkheid tot online opleiden. Om u een beeld te geven van één van de vele mogelijkheden voor online opleiden, hebben wij DEMO gemaakt die u kunt gebruiken.   

4 pagina 13

Opleiding Management Systeem - OMS

Is een programma dat bijhoudt welke werknemers een bepaalde training, cursus of opleiding hebben gevolgd. Resultaten kunnen per deelnemer worden bijgehouden. Ook kan een OMS op tijd berichten genereren naar medewerkers en management wat de huidige status is, en welk E-learning onderwerp er nog gevolgd moet worden. OMS kan vaak worden gekoppeld aan bestaande systemen zoals personeelsadministratie. Management heeft daarmee een tool om te sturen op planning en resultaat.

Wilt u meer informatie over E-learning? Neem dan direct contact op middels onderstaand contactformulier of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!