Elektrische bedrijfsvoering

Werken met of aan elektrische installaties brengt risico’s met zich mee. Voor uw personeel, maar ook voor de continuïteit van uw bedrijf. Een veilige bedrijfsvoering is daarom onmisbaar. De NEN 3140 is hiervoor de norm. Maar hoe geeft u hieraan structureel invulling? Van der Heide ontwikkelde hiervoor het Zorgsysteem Elektrische Bedrijfsvoering (ZEB).

NEN 3140 in vogelvlucht

De NEN 3140 beschrijft waaraan u als werkgever moet voldoen als het gaat om een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Maar ook hoe u veilig werken aan, met of bij elektrische installaties mogelijk maakt. Het implementeren van de NEN 3140 in bestaande processen en het actueel houden ervan is een flinke klus. Voor elke organisatie betekent dit maatwerk.

Van doelbepaling naar concrete invulling

Van der Heide ontwikkelde daarom het Zorgsysteem Elektrische Bedrijfsvoering (ZEB). Dit systeem zorgt ervoor dat u binnen de doelbepalingen elektrotechnisch veiligheidsbeleid formuleert, vastlegt en implementeert. En dat dit veiligheidsbeleid actueel blijft. In het zorgsysteem legt uw bedrijfsspecifieke eisen vast met betrekking tot:

  • Organisatiestructuur en aanwijzingenbeleid.
  • Opleidingen en opleidingenbeleid.
  • Risico's en risicobeoordeling.
  • Veiligheidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Procedures, vergunningen en werkvoorschriften.
  • Inspecties en inspectiebeleid met betrekking tot elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.
  • Commitment, borging en proces.

De winst van veiligheidsbeleid?

Er zijn allerlei argumenten voor goed veiligheidsbeleid. Een veilige werkomgeving voor uw werknemers is daar één van. Zo verwijst de arbeidsomstandighedenwet naar de NEN 3140. Ook lokale overheden, verzekeraars kunnen de NEN 3140 verplicht stellen. Daarnaast betekent goed veiligheidsbeleid winst voor uw onderneming. Het bewust omgaan met en het regelmatig inspecteren van installaties en gereedschap zorgt voor minder storingen en schades.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!