De BetonCheck, zeker weten!

Roestvorming in betonconstructies wil je altijd voor zijn. Maar roest is grillig en onvoorspelbaar. Dankzij de BetonCheck blijf je roest én betonrot altijd een stapje voor.

Ontbijtsessies

Ook in 2020 organiseert van der Heide in samenwerking met NVT Onderhoudsgroep en Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group ontbijtsessies (van 07.30 tot 09.30 uur) in Drachten en Leerdam, voor gemeenten, woningbouwverenigingen en gebouweigenaren om inzicht te geven in het beperken van de risico's van uitkragende galerij- en balkonvloeren. Aanmelden kan via e-mail of bel Tettsje de Jong via 088 - 63 63 163. Bij voldoende deelnemers ontvangt u zo spoedig mogelijk het volledige programma voor de ontbijtsessie.

Introductie tijdens Betondag 2019

In november van 2019 presenteerde van der Heide, op de Betondag, een nieuwe methode om betonrot te voorkomen en te bestrijden: de BetonCheck. De methode maakt gebruik van specialistische meetapparatuur die voor het eerst in Nederland wordt ingezet. Wilt u voor die tijd meer weten? Schrijf u dan in voor een ontbijtsessie of neem contact met ons op.

BetonCheck

Beton is sterk. IJzersterk. Maar beton heeft één zwakke plek: roest. Een insluiper die zich graag nestelt op plekken waar je het niet verwacht. Die onderhuids aan de draagkracht en de veiligheid van constructies knaagt. Gelukkig is er een manier om roest en betonrot altijd een stap voor te zijn: de BetonCheck. Roest is grillig en manifesteert zich op plekken die je niet kunt voorspellen. Een steekproef alleen is daarom nooit voldoende. Het geheim van een goede BetonCheck schuilt in volledigheid. Onze BetonCheck bestaat daarom altijd uit drie stappen.

Stap 1: Onderzoek en inspectie
We starten met een dossieronderzoek én een nulmeting. Deze meting bestaat onder meer uit een visuele inspectie en een potentiaalmeting van de wapening. Als enige bureau in Nederland zetten we hiervoor specialistische meetapparatuur in. Dit stelt ons in staat om verdachte plekken te onderzoeken op corrosiesnelheid. Dit brengt beginnende betonrot aan het licht én biedt inzicht in het verloop en de risico’s.

Stap 2: Gericht handelen
Met de onderzoeksresultaten, stellen we een plan van aanpak op. Om tot dit plan te komen voeren we (waar nodig) verschillende berekeningen en aanvullende onderzoeken uit. Denk aan draagvermogen, buigtrekspanning en chlorideprofielen. Belangrijk is om te weten welke locaties urgent zijn en welke minder. Deze risicogerichte aanpak zorgt voor maatwerk in beheer en onderhoud. Zoveel als nodig, maar nooit onnodig veel.

Stap 3: Duurzaam volgen
Na de nulmeting en de uitvoering van herstelwerkzaamheden, blijven we constructies volgen. Verdachte en herstelde plekken inspecteren we jaarlijks. En zodra er risico’s ontstaan, grijpen we in.

  • Voorkom verborgen risico’s in betonconstructies
  • Breng complete betonconstructies in beeld
  • Inzicht of herstel wél of niet nodig is
  • Maatwerk: onderhoudsbudgetten beter besteden en plannen
  • Zeker weten dat het goed zit

Van der Heide

Van der Heide is dé specialist in Nederland op het gebied van kathodische bescherming en biedt met de BetonCheck een effectieve, betaalbare en slimme oplossing voor corrosie in betonwapening. De aanpak brengt alle uitkragende elementen van uw flat of appartementengebouw in beeld. Met de BetonCheck brengen we roestvorming én de snelheid ervan in kaart. Risicovolle spots worden onderzocht, doorgerekend en gemonitord. Op basis van deze resultaten bepaal je herstelurgentie en passende maatregelen.

Wilt u meer weten over kathodische bescherming of de BetonCheck? Neem dan contact op met Leo van Kuijl via 06 - 53178624.

Antea Group

Veilig, comfortabel, duurzaam en energiezuinig. Aan openbare gebouwen, kantoren of industriële gebouwen worden steeds hogere eisen gesteld. Bij renovatie, verbouw en nieuwbouw vraagt dit om kennis van gebruik van duurzame materialen, een laag energieverbruik, constructies en installaties. Maar ook van wet- en regelgeving en financiën. Vanaf de eerste pennenstreek tot en met beheer en onderhoud; Antea Group levert op alle onderdelen meerwaarde.

Wilt u meer weten over toekomstbestendige en energiezuinige bouwconcepten dan kunt u een beroep doen op onze kennis van bouwkunde, installatietechniek en bouwfysica. Bel met Bram Marcus via 06 - 51 64 83 82. 

NVT Engineering

NVT Engineering is één van de meest gerenommeerde bureaus in Nederland op het gebied van vastgoedonderhoud en legt zich toe op complexe renovatie vraagstukken en het duurzaam onderhouden van vastgoed. Door gebruik te maken van alle kennis en praktische deskundigheid die binnen het concern aanwezig is en de inzet van unieke ketenpartners, bereiken we gezamenlijk altijd het gewenste eindresultaat als het gaat om totaalonderhoud en constructieve duurzaamheid.

Vastgoedeigenaren van galerijflats met uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren hebben de verplichting constructief onderzoek te plegen aan de hand van SBRCURnet-publicatie 248-2e druk, waarbij de uitkomsten al sinds 1 juli 2017 gerapporteerd horen te zijn. De BetonCheck gaat verder dan de conclusie zoals vastgelegd in de rapportage.

Wilt u meer weten over constructief en energetisch onderhoud van uw vastgoed? Neem dan contact op met Martin van den Berg via 06-17 52 04 00.

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!